svätý Páter Pio o ruženci

"Niektorí ľudia sú tak hlúpi, že si myslia, že môžu prežiť život bez pomoci Najsvätejšej Matky. Milujte Madonu a modlite sa ruženec, pretože ruženec je zbraňou proti zlám dnešného sveta.“ Páter Pio 

.
Istý mladík raz pátrovi Pioci povedal: „Ruženec je zastaralá modlitba, už sa ju nemodlia ani v poniektorých kostoloch.“

Páter Pio odpovedal: „Satan sa vždy snaží zničiť ruženec, ale to sa mu nikdy nepodarí. Túto modlitbu nás naučila Panna Mária ako nás Ježiš naučil Otče náš.“

Výroky Pátra Pia o ruženci:  

"Modli sa ruženec často, stojí to tak málo, ale znamená mnoho!"  

"Nemôžeme žiť bez ruženca."

"Vyslov: ruženec a modli sa ho každý deň."

"Ruženec je zbraňou obrany a spásy."

"Ruženec je zbraň, ktorú nám Mária dala na použitie proti trikom pekelného nepriateľa."

"Mária odporučila ruženec v Lurdoch a Fatime, pretože je to mimoriadna hodnota pre nás a naše časy."

"Ruženec je modlitba Madony, ktorá triumfuje na všetkom a každom."

"Vždy recitujte ruženec a recitujte to tak často, ako je to možné."

"Mária je prítomná v každom tajomstve ruženca."

 "Satan sa vždy snaží zničiť ruženec, ale nikdy sa mu to nepodarí."

"Mária nás naučila ruženec tak, ako nás naučil Ježiš náš Otče náš."

"Vždy sa modlím za chorých. Každý deň sa pre nich modlím svätý ruženec."

vložil: Masima

Žiadne komentáre

Používa službu Blogger.