Korunka k svätému Pátrovi Piovi

- pre súkromnú pobožnosť - 

Na medaile: Ó, Ježišu, plný milosti a lásky, obeť za hriešnikov, ktorý si preplnený láskou chcel zomrieť za nás na kríži. S pokorou ťa prosím, aby si sa oslávil v nebi aj na zemi.

Svätý Páter Pio z Pietrelciny, ktorý sa veľkoryso podieľal na utrpeniach, verne pracoval pre slávu svojho nebeského Otca a pre dobro duší, ťa veľmi miluje.

S dôverou ťa prosím, aby si mi na jeho príhovor udelil milosť, po ktorej horlivo túžim...

Pomodli sa 3x Otče náš... 3x Zdravas´ Mária... 3x Sláva Otcu


Iný variant modlitby na medaile: Ó, Bože, dal si svätému Piovi z Pietrelciny, kapucínovi, veľké privilégium jedinečným spôsobom sa zúčastniť na umučení Svojho Syna, udeľ mi, prostredníctvom jeho príhovoru milosť....... po ktorej tak veľmi túžim a predovšetkým mi daj milosť života v súlade s Ježišovou smrťou, aby som dosiahol slávu zmŕtvychvstania.

Masima
zdroj: catholic company.com

Zverejnenie komentára

0 Komentáre